Het belang voor mensen die werken in de agrarische sector

Werken in de agrarische sector brengt unieke uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid en gezondheid. Van het omgaan met landbouwmachines en dieren tot het werken met gevaarlijke stoffen, agrarische werkgevers en werknemers staan voor diverse risico’s. Om deze risico’s te identificeren en effectieve maatregelen te nemen om de veiligheid op de werkplek te waarborgen, is een grondige Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van cruciaal belang.

Om het belang van dit proces te benadrukken en werkgevers bewust te maken van hun verantwoordelijkheid, wordt van 12 t/m 16 juni de Week van de RI&E georganiseerd. Tijdens de Week van de RI&E wordt extra aandacht besteed aan het belang van de RI&E en worden agrarische werkgevers gestimuleerd om actie te ondernemen.

Welke risico’s zijn er?

Enkele van de risico’s in de agrarische sector, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de veiligheid en gezondheid van werknemers zijn bijvoorbeeld:

Machineveiligheid
Het werken met landbouwmachines brengt risico’s met zich mee, zoals beknelling, verplettering of het in contact komen met bewegende delen. Een RI&E helpt bij het identificeren van mogelijke gevaren en maakt het mogelijk om passende veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het verstrekken van training en het installeren van beschermende afschermingen.
Bekijk ook Veilig werken met de heftruck

Werken met dieren
De omgang met dieren kan risico’s met zich meebrengen, zoals het risico op beten, trappen of het oplopen van ziektes. Door middel van een RI&E kunnen werkgevers de mogelijke gevaren in kaart brengen en maatregelen nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen, zoals het implementeren van gedragsrichtlijnen en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
In de agrarische sector kan er sprake zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, meststoffen of opslag van brandbare materialen. Een RI&E helpt bij het identificeren van deze gevaarlijke stoffen en het implementeren van passende beheersmaatregelen, zoals het gebruik van beschermende kleding en het opzetten van veilige opslagfaciliteiten.

Fijnstof
Op het boerdenbedrijf komt er vaak stof vrij bijvoorbeeld bij het oogsten en het verwerken van granen, groenten, zaden, aardappels en bloembollen of bij het vee in de stal. Stof bevat bijna altijd kleine deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Onschuldige klachten zoals niesen en hoesten kunnen overgaan in meer ernstige chronische klachten zoals benauwdheid, astma of een stoflong. Lees hier meer over in Pak stof aan

Waarom een RI&E?

Door middel van een RI&E worden potentiële risico’s geïdentificeerd, waardoor werkgevers passende maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te waarborgen. Dit resulteert in een veiligere werkomgeving en vermindert het risico op ongevallen, letsel en beroepsziekten.

Daarnaast is de RI&E een wettelijke verplichting voor alle werkgevers met personeel. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot boetes en juridische complicaties. Door de RI&E serieus te nemen en deze regelmatig te actualiseren, voldoen agrarische werkgevers aan hun wettelijke verplichtingen en tonen ze hun betrokkenheid bij het welzijn van hun werknemers.

Het uitvoeren van een grondige RI&E en het implementeren van de bijbehorende maatregelen stellen agrarische werkgevers in staat te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Door risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen, worden de productiviteit en efficiëntie bevorderd. Bovendien kan het voorkomen van arbeidsongevallen en ziektes leiden tot minder uitval van werknemers en daardoor minder kosten voor het bedrijf. Laten we de Week van de RI&E aangrijpen als een kans om de agrarische sector veiliger en gezonder te maken voor iedereen die erin werkt.

Meer weten? Bekijk de website van Stigas voor een stappenplan voor de RI&E.