Veel agrarisch ondernemers vinden het moeilijk om weg te gaan van het bedrijf. Wie melkt de koeien? Wie houdt de groei van de aardappelen in de gaten? Bijna 50% van de boeren neemt deze zomer vakantie. De rest stelt het vaak uit tot na de zomerdrukte.

De eerste scholen hebben de deuren gesloten omdat de zomervakantie is begonnen, de komende weken volgt de rest. Bijna driekwart van de Nederlanders zal de koffers pakken en er minimaal een week op uit trekken. Voor boeren ligt dit anders. Iets minder dan de helft van hen neemt deze zomer vakantie en iets meer dan 40% gaat niet. De rest verkeert nog in dubio. Dat blijkt uit een online Boerderij-enquête, die door ruim 400 deelnemers is ingevuld.

Geen tijd voor vakantie
De meeste genoemde reden om nu niet te gaan, is dat er geen tijd voor is. Boeren blijven thuis omdat het op het bedrijf erg druk is met oogsten, maaien en kuilen. Van hen gaat een derde een andere keer met vakantie; buiten het hoogseizoen op het bedrijf om. Een vijfde van de boeren zegt helemaal geen behoefte te hebben aan vakantie en blijft altijd thuis. Een kleine minderheid geeft aan dat vakantie er niet inzit, omdat het te duur is.

Onderzoek van NBTC-NIPO Research begin dit jaar wees uit dat 70% van de Nederlanders deze zomer op vakantie gaat. Van hen zal 72% minimaal een week naar het buitenland gaan. Het zijn cijfers die flink afwijken van de boerenvakantiecijfers.

Boeren blijven deze zomer vaker thuis, maar van diegenen die wel vakantie nemen, kiest 84% ervoor om weg te gaan. Opvallend is de groep in de leeftijd van 51 tot 60 jaar. Van hen gaat 47% deze zomer met vakantie en een derde daarvan kiest een bestemming buiten Europa.

In andere leeftijdscategorieën ligt dat percentage veel lager. Het grootste verschil is er met de groep 20 tot 30 jaar. Hiervan gaat amper 4% de Europese grenzen over. Meestal is dat een geldkwestie, verre reizen zijn aanzienlijk kostbaarder dan een camping in Frankrijk of een retourtje Kreta.