Steeds meer boeren en hun gezinnen hebben het zwaar. LTO Noord wil er ook zijn als een ondernemer of de gezinsleden op persoonlijk vlak in de knel komen. Daarom starten we met ledenzorg.
De ledenzorg bij LTO Noord ligt in handen van het informatiecentrum. Veel leden kennen dit centrum en zijn vertrouwd met de belangenbehartiger. Zij bieden een luisterend oor en denken met de ondernemer mee, zorgen voor een doorverwijzing naar de zorg die passend is.

Er zijn al allerlei vangnetten en organisaties die hulp bieden aan agrarisch ondernemers in de knel. Tijdens een ‘Op de koffie met Eise en Evelien’ kwam dit ‘versnipperde’ aanbod aan de orde. Soms ligt de drempel voor boeren en tuinders hoog om contact op te nemen of zijn deze organisaties onbekend. Aan de voorkant wil LTO Noord hier een rol in spelen, zodat leden die psychosociale zorg nodig hebben, deze ook daadwerkelijk vinden. Naar aanleiding daarvan is een ad-hoc werkgroepje, bestaande uit Ans Overmars, Nicole van der Pas, Fleur Bartels en Esther Reinders aan de slag gegaan om bestaande initiatieven beter te verbinden en als LTO Noord een boodschap richting leden te communiceren.

LTO Noord ledenzorg maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. Bij doorverwijzing naar een agrarisch coach is er via LTO Noord de mogelijkheid voor een gratis eerste coachingsgesprek. Na een aantal weken belt het informatiecentrum opnieuw met de leden die gebeld hebben of ze de vervolgstap naar professionele zorg hebben gemaakt. En of LTO Noord nog iets kunnen betekenen. Via ledenzorg geeft LTO Noord vorm aan ‘oog hebben voor elkaar’.

Lees meer