Elk jaar wordt er een Week van de Overgang georganiseerd. Omdat er nog altijd veel vragen zijn en er niet veel over gepraat wordt. Iedereen heeft namelijk weleens wat gehoord over de overgang, maar wat houdt het nou precies in? Wanneer raak je in de overgang, hoe komt dat en wat zijn de gevolgen?

OVERGANG IN DE SPREEKKAMER

Steeds meer vrouwen (1,8 miljoen in Nederland) werken tijdens de overgang, die gewoonlijk optreedt tussen het 40e en 60e levensjaar. En deze groep wordt door de vergrijzing alleen maar groter. Uit onderzoek blijkt dat overgangsklachten het werkvermogen negatief beïnvloeden. Ben je rond de 40/45 tot zo’n 55 jaar? Heb je vage klachten? Voel je je niet lekker in je vel? Ben je moe, lusteloos, verdrietig of juist snel boos? Met behulp van de Greene scale kun je in kaart brengen welke symptomen je ervaart. Toch worden overgangsklachten vaak niet herkend, niet door vrouwen zelf en ook niet in de spreekkamer.

Daarom is dat dit jaar het thema van de Week van de overgang. Je leest meer op de website  weekvandeovergang.nl.

Heb je vragen over de overgang?

Hoewel de huisarts bij klachten tijdens de overgang vaak het eerste aanspreekpunt is, kan een overgangsconsulent(e) voor veel vrouwen toch een fijne, aanvullende steun in de rug zijn. Een overgangsconsulent(e) kan meer tijd ter beschikking stellen dan de huisarts en vrouwen intensiever begeleiden tijdens de overgang. Zo kan er tijdens een consult advies geven worden over de leefwijze waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar voeding, kleding en beweging. Ook kan een consulent(e) uitleg geven over verschillende (natuurlijke) behandelingsmethoden. Uiteindelijk heeft iedere overgangsconsulent(e) zijn/haar eigen aanpak en behandelingsmethoden. Veel zorgverzekeraars vergoeden een gesprek met de overgangsconsulente. Vraag hiernaar bij je verzekering.

In het kader van de vergoeding is het volgende belangrijk:

  • De overgangsconsulent(e) is aangesloten bij een vereniging of beroepsorganisatie, zoals de Care for Women.nl, de Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC) of een alternatieve beroepsvereniging, zoals de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Iedere zorgverzekeraar erkent vaak meerdere verenigingen/organisaties.
  • Een verwijzing van een arts is bijna nooit vereist.
  • Het eigen risico zal niet worden aangesproken als vergoeding plaatsvindt via de aanvullende verzekering.

Meer weten over de overgang? Lees ook deze artikelen:

Hoe herken je overgangsklachten?

5 tips bij overgangsklachten