Iedereen kent het begrip, maar in de praktijk wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van het recht op een second opinion. Toch kan het soms een goed idee zijn als u twijfelt of de geboden oplossing de juiste is bijvoorbeeld. Of als er geen duidelijke oorzaak is gevonden van je klachten. Een second opinion kan zorgen voor nieuwe inzichten of je juist geruststellen.

Wat is een second opinion?

Een second opinion is de mening van een andere arts over hetzelfde geval. Je arts kan voorstellen om een second opinion aan te vragen bij een collega, maar je kunt ook zelf aangeven dat je een second opinion wilt. Bij een second opinion worden onderzoeken in eerste instantie niet opnieuw gedaan, maar bekijkt een andere arts hetzelfde onderzoek opnieuw.

Wanneer vraag ik een second opinion?

• Als het niet gelukt is een diagnose te stellen
• U twijfelt of de diagnose wel de juiste is
• U twijfelt over de behandeling

Hoe regel ik een second opinion?

Je eigen huisarts of specialist schrijft een verwijsbrief voor een second opinion. Die verwijzing heb je ook nodig om de kosten hiervoor vergoed te krijgen. Stap één is dus aan uw behandelaar aangeven dat je een second opinion wilt. Wat gebeurt er dan?

Je hoeft in de meeste gevallen niet zelf op consult bij de nieuwe specialist. Er wordt gebruik gemaakt van de informatie uit je huidige dossier. De tweede arts koppelt zijn mening terug aan je behandelaar, hij neemt de behandeling dus niet over maar geeft alleen zijn advies. Als er aanvullende onderzoeken nodig zijn zal hij of zij dat met je behandelaar afstemmen. Je eigen behandelaar koppelt alles naar je terug.

Wat zijn de kosten van een second opinion?

Een second opinion wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de kosten gaan wel van je eigen risico af.  Verder worden alleen de kosten voor het nieuwe diagnose-advies vergoed, of de overige kosten vergoed worden hangt af van de gekozen behandeling.

Iedereen heeft recht op een second opinion

Bij een second opinion raadpleeg je een andere specialist nadat jouw eigen arts een diagnose heeft gesteld. Dit doet je bijvoorbeeld wanneer je twijfelt over de diagnose of een behandeling. Je hebt altijd recht op een second opinion in een ander ziekenhuis of bij een andere specialist.