Veel medewerkers staan voor hun naasten klaar. Dat is fijn maar heeft ook consequenties voor het werk. Vanuit de werkgevers zijn diverse vragen over mantelzorg aan ons gesteld. Zilveren Kruis organiseert daarom dit webinar. 

Steeds meer mantelzorg nodig
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder, vriend of buur. Het blijkt dat deze mantelzorg en betaald werk vaak lastig te combineren zijn. Het gevolg is een toenemend ziekteverzuim.
Er zijn in Nederland 5 miljoen mantelzorgers. Dit betekent dat 1 op de 3 mensen (of medewerkers) mantelzorger is. Omdat de vergrijzing toeneemt, is de verwachting dat er in de toekomst zelfs nog meer mantelzorgers nodig zijn.

De mantelzorger met betaald werk ervaart een dubbele belasting. Dit kan leiden tot kort of zelfs langdurend verzuim. Vaak zijn collega’s en leidinggevenden slecht van de situatie op de hoogte. Het blijkt dat 50% van de medewerkers met mantelzorgtaken dit niet op het werk bespreekt. Er heerst vaak stilzwijgen. Meer dan de helft van de medewerkers met mantelzorgtaken voelt zich alleen staan. Terwijl vrijwel alle collega’s bereid zijn om bepaalde taken over te nemen of in elk geval tijdelijk. Ook leidinggevenden zijn meer bereid mee te werken aan oplossingen dan mantelzorgers denken.

Hoe kun je als werkgever omgaan met medewerkers met een mantelzorgrol?
In het webinar bespreken we welke oplossingen voorhanden zijn. En ook hoe je mantelzorg in een team bespreekbaar maakt. Hoe kom je van je medewerker te weten dat hij of zij mantelzorger is. En welke ondersteuning kan je als leidinggevende bieden?

Alle info op een rij:
Thema:        Mantelzorg en werk een lastige combi?
Wanneer:       Donderdag 7 maart
Hoe laat:      15.15 tot 16.00 uur

 

Aanmelden