In de agrosector is er veel werkdruk en vaak is daar weinig controle over. Dit kan werkstress geven bij u of uw medewerkers. Maar ook grote onzekerheid over bijvoorbeeld regelgeving of financiën geeft spanning. Soms zijn klachten daarentegen helemaal niet zo duidelijk. Heeft iemand gewoon een slecht humeur of is er meer aan de hand?

De symptomen van stress op een rij
Werkstress uit zich op allerlei manieren. Maar meestal is er sprake van vier hoofdkenmerken: veranderend gedrag, geestelijke klachten, lichamelijk klachten en/of emotionele problemen.

Veranderend gedrag
• Zich afzonderen
• Snel geïrriteerd zijn
• Slechter presteren
• Vaker conflicten met collega’s
• Cynisch zijn

Geestelijke klachten
• Piekeren
• Slechte concentratie
• Angstig
• Depressief
• Vergeetachtig zijn

Lichamelijke klachten
• Rug- en nekklachten
• Slaapproblemen
• Duizeligheid
• Hoofdpijn
• Buikklachten

Emotionele problemen
• Onzekerheid
• Gedemotiveerd zijn
• Niet tegen kritiek kunnen
• Nerveus zijn
• Stemmingswisselingen

Herkent u deze signalen?
Als u deze signalen herkent bij uzelf of bij een medewerker, kan er zomaar stress in het spel zijn. Ook als u dat niet verwacht binnen uw bedrijf. Kunt u de oorzaak van stress niet direct herleiden binnen uw bedrijf? Dan speelt er misschien iets in de privésituatie. Bijvoorbeeld overlijden, echtscheiding of de zorg voor een zieke.

Zoek hulp bij een deskundige. Neem contact op met uw huisarts of met uw verzekering. Zo heeft CZ bijvoorbeeld speciale interventie-experts die u kunnen adviseren én zaken voor u kunnen regelen.