Veel ondernemers in de agrarische sector hebben geldzorgen. Bij sommige mensen kan dit leiden tot fysieke of mentale klachten. Hebben jouw werknemers last van geldzorgen? Kijk wat jij kunt doen om dit te herkennen en op te lossen. 

Door de inflatie krijgt iedereen te maken met hogere kosten. Alles wordt duurder zoals je boodschappen en je zorgverzekering. Zo hebben niet alleen bedrijven last van financiële problemen maar ook werknemers en misschien jij zelf ook. Dat aan alles een prijskaartje hangt daar kijken we niet meer van op maar hoe merk je als werkgever dat je werknemer in financiële moeilijkheden verkeert? Naast het bespreekbaar maken, adviseren, luisteren of doorverwijzen zijn er nog een aantal signalen waaraan je als werkgever kunt opmerken dat iemand het financieel moeilijk heeft.

Betalingsachterstanden neemt toe
Sinds de afgelopen vier jaar neemt de betalingsachterstand grondig toe. Zo gaf vorig jaar 42% van de huishoudens aan één of meerdere betalingsproblemen te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. En ruim een kwart van deze mensen maakt zich dagelijks zorgen om geld. Sinds 2018 is dat aantal significant gegroeid met 5%. Toch geeft meer dan de helft van de mensen met betalingsproblemen aan (nog) géén hulp te ontvangen. Simpelweg omdat een deel van hen niet weet waar ze kunnen aankloppen. (Nibud, 2022)

Impact van geldproblemen
Geld heeft een grote rol in ons leven. 80% van de werkgevers heeft werknemers met schulden (Deloitte, 2022). Geldzorgen kunnen tot veel mentale en fysieke klachten leiden. Het kan zorgen voor problemen in het gezin maar je kunt ook last krijgen van angststoornissen, chronische vermoeidheid, slecht slapen en een verlaagde weerstand. Dit is nadelig voor je werk en kan effect hebben op de organisatie.

Hoe signaleer je financiële problemen?
Financiële moeilijkheden bij je werknemers ontdekken vereist tijd en moeite. Op lange termijn levert het de werkgever en werknemer meer op. Een werknemer met financiële problemen kun je herkennen aan de volgende kenmerken:

  • Koopt geen lunch en neemt het ook niet mee
  • Onverzorgde uitstraling
  • Ziekteverzuim neemt sterk toe
  • Vragen om extra opslag
  • Verzoek om een lening of voorschot
  • Vragen om extra uren
  • Gestreste houding

Een luisterend oor
Het gesprek aangaan met je werknemer is niet altijd makkelijk als werkgever en in sommige gevallen ook niet zijn of haar taak. Het onderwerp geld is een kwetsbaar onderwerp wat lastig is om over te praten. Toch is het goed om dit soort onderwerpen te behandelen. Om financiën bespreekbaar te maken breek je het ijs en normaliseer je dat er over gesproken mag worden. Je kunt het gesprek beginnen met “Eens in de zoveel tijd hanteer ik een financieel functioneringsgesprek. Hoe is het eigenlijk met jou?” hiermee geef je aan dat je open staat voor het verhaal van je werknemer.

Oplossing
Naar een oplossing zoeken vergt tijd en geduld, wat zijn de mogelijkheden, wat wil je werknemer en tot aan waar kun je als werkgever de verantwoording op je nemen? Zo kan je meer uren aanbieden, kritische meekijken naar de uitgaven of een loonsverhoging. Naast deze opties kan je je werknemer ook doorverwijzen naar de juiste instanties. Hier kan hij of zij op lange termijn de juiste hulp ontvangen. Vraag bij doorverwijzing of je werknemer voldoende is geholpen met jouw hulp. Bij doorverwijzing is het belangrijk om je werknemer er later nog een keertje naar te vragen.

Herken je deze signalen bij jezelf? Je zorgverzekeraar en huisarts staan altijd voor je klaar.