Donderdagavond 20 mei van 20:00 tot 21:15 uur vindt de online talkshow ‘Zorg om de boer’ plaats. Een initiatief van AgroZorgwijzer en GGD IJsselland.

Uit verschillende hoeken van het land komen bezorgde geluiden over toenemende druk, psychosociale problemen en suïcide onder agrariërs. Weten agrariërs de weg naar hulp te vinden en begrijpt de hulpverlening voldoende van de agrarische sector? Of is er sprake van een kloof? We praten erover tijdens de online talkshow ‘Zorg om de boer’ met onder meer Rilana Wessels. Zij publiceerde in de zomer van 2020 haar onderzoek naar de psychosociale gezondheid van boeren. Ook bekijken we de agrarische variant van de film ‘Waarom niet eerder?’ over suïcide en praten met huisarts Theo Bakker en agrariër Albert Waterink over de reguliere hulpverlening en de agrarische sector. Bekijk de hele uitnodiging hier.

Meekijken? Meld je hier aan.