Onze websites bieden informatie over gezondheid in algemene zin met als doel bewustwording, preventie en ondersteuning bij gezondheidsaspecten in de agrarische sector. Deze informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde informatiebronnen zoals zorgverzekeraars en het RIVM, maar de informatie is niet gevalideerd door medici. Daarom zijn de makers en partners van deze website niet aansprakelijk indien de informatie en/of de werking niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de gebruiker.

Gebruik van de geboden informatie kan niet worden beschouwd als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

De website bevat links naar andere websites. Deze zijn door deskundigen geselecteerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Voorwaarden en premies

agropluszorg.nl en agropluszorgvergelijker.nl verstrekken algemene informatie en nieuws over zorgverzekeringen. Er wordt veel aandacht besteed aan een actuele en correcte informatieverstrekking op de website. Toch kunnen er onjuistheden en onvolkomenheden op voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de informatie  is op eigen risico. Mocht je toch een onjuistheid of onvolkomenheid constateren, dan waarderen we het als hier melding van wordt gemaakt op info@ltoledenvoordeel.nl

De aanbieder van deze websites helpen verzekeringen op een onafhankelijke en overzichtelijke manier te vergelijken. Dit door middel van geavanceerde vergelijkingsmodules met correcte en kwalitatieve data. Via deze vergelijkingstool is het mogelijk verschillende zorgverzekeringen en zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken op basis van meerdere criteria.

LTO Ledenvoordeel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de vergelijkingstool. De beslissingen die bezoekers van ltozorgvergelijker.nl en agropluszorgvergelijker.nl nemen, zijn altijd op eigen risico van de bezoekers, ook wanneer deze gebaseerd zijn op informatie van deze website.

Juridisch
Agropluszorg.nl en agropluszorgvergelijker.nl zijn onderdeel van LTO Bedrijven.