De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Ze voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons bedrijf is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in zorgverzekeringen.