Als boer of tuinder werk en leef je in roerige tijden. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Iets wat de nodige veerkracht vraagt van jou als mens en ondernemer. Helemaal niet gek wanneer het soms teveel wordt.

Net als voor ieder ander kan het jou ook helpen om in gesprek te gaan over wat je bezighoudt. Een gesprek om ruimte in hoofd en hart te krijgen of om te kijken wie jou kan helpen wanneer je behoefte hebt aan overzicht, weer grip wilt krijgen op je leven of zoekt naar een nieuwe richting.

De AgroZorgwijzer is een project om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor boeren en tuinders met psychosociale problemen. De bijbehoren de website www.agrozorgwijzer.nl geeft informatie over de signalen die duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek aan te gaan met agrarisch ondernemers die in geestelijke nood verkeren. De digitale AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om agrarisch ondernemers en erfbetreders bij te staan.

Het initiatief is gestart vanuit de zuivelsector en zet begin 2020 met ondersteuning van het ministerie van LNV stappen naar uitrol in andere sectoren. Buiten de digitale omgeving werkt AgroZorgwijzer aan het verder versterken en zichtbaar maken van het uitgebreide netwerk aan hulpaanbieders op psychosociaal vlak. Hierbij verbindt AgroZorgwijzer de agrarische sector en de reguliere psychosociale hulpverlening.

AgroZorgwijzer is wil bijdragen aan een gezonde sector. Als boeren en tuinders op hun bedrijf toenemende druk ervaren – al dan niet versterkt door persoonlijke problemen – dan heeft dit zijn weerslag op ondernemer, bedrijf en omgeving. Wanneer de druk te hoog oploopt (op psychosociaal vlak), dan moeten ondernemers gemakkelijk toegang krijgen tot passende hulpverlening. De agrarische sector werkt op deze manier met aandacht voor het welbevinden van erfbetreders en ondernemers samen met de reguliere hulpverlening aan een goed (vindbaar) vangnet.

Voor boeren en tuinders die bezorgd zijn over het welzijn van collega’s of gezinsleden staat op de website een overzicht met signalen en tips om het gesprek aan te gaan. Daarnaast werkt het project intensief samen met de reguliere hulpverlening om dat netwerk beter zichtbaar en laagdrempeliger te maken voor de agrarische sector.

 

Naar de AgroZorgwijzer