2018: Hogere zorgpremie

 

Voor 2018 gaat het kabinet uit van een premiestijging van 82 euro. Eerder werd nog 72 euro geraamd maar door het bevriezen van het eigen risico moet er een extra kostenpost gedekt worden.

Pas medio november weten we of de zorgverzekeraars daadwerkelijk de premies gaan verhogen. Zij hebben de mogelijkheid om zelf de premies te bepalen.

Ieder jaar wordt de nominale rekenpremie voor de basisverzekering berekend. Dit is een bedrag dat zorgverzekeraars gebruiken om hun uiteindelijke premie te bepalen. Het totale bedrag aan premie bestaat uit twee delen:

  1. De nominale rekenpremie
    Op Prinsjesdag stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nominale rekenpremie vast, deze is voor 2018 € 82 hoger.. Dit bedrag is een schatting van de zorgkosten in een jaar. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.
  1. De opslagpremie
    Op de nominale rekenpremie komt een opslag die iedere zorgverzekeraar zelf vaststelt. Wij noemen dit de opslagpremie. In deze opslag gaat het om kosten voor bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van klanten. Maar ook het verwerken van declaraties. En het ontwikkelen van digitale oplossingen om declaraties in te dienen. Maar het zijn niet alleen kosten. Het gaat ook om bijvoorbeeld het financiële resultaat van de zorginkoop ten opzichte van wat VWS verwacht aan zorgkosten.